• Formularz zwrotu

Wydrukuj i umieść w paczce zwrotnej lub prześlij nam formularz na maila.
Pamiętaj, że nie musisz się spieszyć, masz 14 dni na dokonanie zwrotu.

Prosimy o dokonowyanie zwrotów tylko na adres widoczny poniżej: Jakub Otlewski Modrzewiowa 25 86-300 Grudziądz

Zwroty za pobraniem lub do paczkomatu nie będą przyjmowane.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JKOB DIET JAKUB OTLEWSKI
Modrzewiowa 25 86-300 Grudziądz
adres e-mail: sklep@dress.com.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

  • Sklep zamknięty